De zin en onzin van spiritualiteit

Ik geloof dat we als mens de realiteit op verschillende wijzen waarnemen, maar dat in de kern van het bestaan alles hetzelfde is wanneer je gelooft dat we allen één zijn.
Dus verschillen waarnemen en dualiteit ervaren zijn slechts onderdeel van de menselijke ervaring.

De reden waarom ik het zo belangrijk vind om te spreken vanuit mijn beleving, vanuit mijn waarheid, is omdat ik besef dat hoe je de realiteit als mens waarneemt voornamelijk gebaseerd is op de zintuiglijke waarneming en dus beperkt is door de fysieke zintuigen die we als mens hebben.

Diep in mijn hart voel ik dat het menselijk gedrag slechts een projectie is en we er daarom niet te veel aan hoeven hechten. Als mens geloven we vaak dat het gedrag echt is en gaan we geloven dat iemand daardoor of slecht of goed is. Terwijl het hart zoveel wijzer is en de verbinding met de waarheid kan maken. Tja, wat is dan de waarheid?

Ik geloof dat liefde het enige is dat echt is en dat we allemaal in de kern hetzelfde zijn, dus licht en liefde. Dat deze menselijke ervaring slechts een soort spel is om te kunnen ervaren en van te leren, omdat we als licht en liefde, goddelijkheid, geen fysieke realiteit kunnen ervaren.
En in deze fysieke realiteit ervaren we dus dualiteit, want dualiteit is er niet daar waar alles licht en liefde is.

Binnen de spiritualiteit voert ego helaas regelmatig nog de boventoon. Wanneer je van mening bent dat jij verlicht bent als mens, dan klinkt dat alsof je je verheven voelt boven mensen die dit (in jouw beleving!) niet zijn.

Als jij van mening bent dat jij ‘verder’ bent dan een ander, dan zit daar ook een oordeel op en vind je waarschijnlijk dat de ander dus nog niet zo ver is. Vooral wanneer je de behoefte voelt om dit aan anderen te laten weten, heeft het in mijn beleving met ego te maken. Je zoekt dan waardering en bevestiging voor hetgeen je in jouw beleving bereikt hebt.

Ik merk dat ik steeds allergischer begin te worden voor mensen die beweren spiritueel te zijn en dan vervolgens een ander vertellen wat deze ‘moet’ doen om iets te bereiken. Alsof je dus eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen voordat je jezelf spiritueel of verlicht mag noemen. Of wanneer iemand van mening is dat hij/zij mag bepalen wanneer jij succesvol bent in het leven, heeft dat weinig met spiritualiteit te maken. Terwijl succes natuurlijk ook maar een relatief begrip is en afhangt van welke waarde je aan bepaalde ervaringen geeft.
Voor mijn gevoel is spiritualiteit sowieso een concept van de menselijke geest. Als mensen geven we ergens een naam aan, hangen we er een label aan en bepalen we de waarde ervan.

Dus wanneer iemand bijvoorbeeld van mening is dat een tweelingstraal of tweelingvlam ‘hoger’ is dan een tweelingziel, dan is dat in mijn beleving weinig spiritueel. Volgens mij zijn we in de kern namelijk allemaal hetzelfde en doet het er niet toe welk label we eraan hangen.

Waar het in mijn beleving om gaat, is dat je mag leren van de projecties binnen jouw eigen werkelijkheid. Dus waarom ervaar jij een tweelingziel/tweelingvlam/tweelingstraal in jouw huidige leven, binnen deze fysieke realiteit? Wat mag jij met het aan jou gespiegelde doen?

Zodra jij voelt waarom jij als ziel voor deze ervaring gekozen hebt, dan kun je gaan groeien in bewustzijn en dichter bij de kern komen. De kern van jouw eigen bestaan. Dichter bij jouw waarheid. En in mijn beleving dichter bij daar waar alles licht en liefde is, de Bron, Spirit, God. Want zodra je kunt voelen dat jij al goddelijkheid bent, dat jij licht, liefde en één met alles en iedereen bent, dan hoef je geen onderscheid meer te maken. Dan ben je dus nooit afgescheiden.

Wat zeg je eigenlijk wanneer je van mening bent verder te zijn dan een ander? Of dat je vindt dat jij hoger in de hiërarchie zit als spiritueel wezen? Kun je dan nog oprecht verbinding maken met de ander als mens?
Daarom zeg ik vaak: ‘Als ik denk dat ik anders ben dan jij, dan ontken ik nog delen in mijzelf’.

Ik weet ook niet alles. En mijn menselijke geest ervaart spiritualiteit nog steeds als iets moois en waardevols. Maar wat is spiritualiteit eigenlijk? Want ook dat is afhankelijk van jouw eigen waarneming, jouw beleving en de waarde die jij eraan geeft en hecht.

Het is jouw overtuiging die bepaalt wat jij gelooft. En voel vooral of de overtuiging die je hebt wel echt jouw eigen overtuiging is, want vaak hebben we overtuigingen van anderen aangenomen die helemaal niet in lijn zijn met wat we in ons hart voelen.

Voor mij is spiritualiteit vooral liefde, compassie, begrip, acceptatie en open staan voor de levenswijze en mening van de ander. Daarmee maak je in mijn beleving echt verbinding met de ander. En verbinding is wat mij als mens helpt een gelukkig leven te kunnen leiden.

Wat is spiritualiteit voor jou?

***

Uit het deck ‘Begeleiding vanuit de Bron‘:

Oneindige liefde

Deze kaart vertegenwoordigt de Oneindige Liefde, die niet alleen in jou leeft, maar die je BENT. Het hele Universum is een vibratie van liefdesenergie. De Bron ziet jouw mooie hart, en doet een beroep op je om deze liefdevolle energie voluit te laten stromen, in je en uit je. Die liefdevolle energie zal alle wonden en negatieve ervaringen uit het verleden genezen, en je helpen om weer in contact te zijn met het echte onsterfelijke Wezen van Licht dat je bent. Het is je liefde en je licht dat de wereld het meeste nodig heeft. Het is tijd om die liefde te laten stromen.

***

Liefdevolle groet,

Mariska

>> Wil jij meer in verbinding komen met jouw hogere zelf, je meer geaard voelen zodat je beter om kunt gaan met de intense energie, jouw transformatie en/of jouw uitdagingen?

Lees dan hier wat de energetische techniek Soul Body Fusion® voor jou kan betekenen of neem contact op via onderstaand contactformulier:

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: