Tweelingzielen: Een wederzijdse Spiegel

Word jij ook zo geraakt door het gedrag en de woorden van jouw tweelingziel?

In eerdere blogs heb ik al geschreven over het spiegelen dat binnen de dynamiek tussen tweelingzielen plaatsvindt. Maar wat is dat spiegelen eigenlijk? En waarvoor dient het?

Spiegelen betekent dat de ander je een spiegel voorhoudt. Dat betekent niet dat je in de spiegel precies hetzelfde te zien krijgt zoals jij jezelf waarneemt, maar juist iets ziet wat je nog niet bij jezelf herkent, dus nog ontkent of nog niet ontwikkeld hebt. Of het kan zijn dat je door het spiegelen geconfronteerd wordt met iets dat je niet leuk vindt en pijn doet. Je kunt dus door deze spiegel getriggerd worden. En hoe heftiger de trigger, dus hoe intenser of heftiger de emotie die het bij jou oproept, des te meer er te onderzoeken valt in jezelf.

Eigenlijk kun je ervan uit gaan dat een ander nooit iets kan zeggen dat jou op dat moment daadwerkelijk pijn doet. In principe is hetgeen de ander zegt of doet altijd van die persoon zelf en heeft het weinig tot niets met jou te maken, maar ben jij de persoon waarop het ‘geprojecteerd’ wordt. Maar wat als deze projecties voor jou een belangrijke spiegel zijn? Dan betekent dat als je erdoor geraakt wordt, je er dus wel degelijk iets mee mag doen. Als je er niet door geraakt wordt, hoef je er uiteraard niets mee te doen behalve het waar te nemen en kun je het bij de ander laten.

Als jij helemaal in je kracht staat, je weet wie je bent en je voelt je compleet en gelukkig, dan zul je nagenoeg nooit geraakt worden door iets wat een ander zegt of doet. Waarom zou je? Jij weet immers wie je bent, je kent je eigen-waarde en weet waar je voor staat.

Maar als je nog te weinig eigenwaarde hebt, te weinig van jezelf houdt en teveel oude pijn hebt dat nog geheeld mag worden, dan zul je steeds getriggerd worden totdat je deze lessen geleerd hebt, oftewel totdat je de lessen volledig gemeesterd hebt.

Het bijzondere is dat we vaak als ziel voor onze incarnatie zelf bepaald hebben welke lessen we op aarde willen meesteren. Dus we hebben de optie om dit niet leuk te vinden en proberen om deze lessen te negeren, of we gaan ermee aan de slag en gebruiken het ‘spiegelen’ als een manier om van te leren en te groeien. Hoe pijnlijk dat ook voor velen van ons is! Maar ook hierbij geldt dat omarmen uiteindelijk meer innerlijke rust zal brengen, dan weerstand voelen en bieden.

In de volgende voorbeelden die ik benoem m.b.t. spiegelen, speelt geaardheid uiteraard geen rol en kan het naast man-vrouw relatie ook om vrouw-vrouw en man-man relaties gaan. Bij tweelingzielen gaat het uiteindelijk ook om het evenwicht tussen en de hereniging van het mannelijk en vrouwelijk deel in jezelf.

Om een voorbeeld van spiegelen te geven. Je tweelingziel houdt het contact af en heeft je op Social Media en/of telefoon geblokkeerd en jij voelt je gekwetst, machteloos en raakt in paniek. Dit ontwijkende gedrag triggert dan dus veel pijn en verdriet in jou. Maar het is oude pijn, pijn dat er al zat… Het kan dan zijn dat je je in jouw jeugd niet genoeg gezien en gehoord voelde. Dat je je als kind al machteloos gevoeld hebt, omdat je je niet erkend en geliefd voelde.

Misschien ben je in een onveilige situatie opgegroeid. Je tweelingziel raakt je dan in jouw oude pijnstuk. Als jij je gezien en geliefd gevoeld had en volledig overtuigd was van jouw eigenwaarde, dan zou je deze les waarschijnlijk niet eens krijgen en/of zou het ontwijkende gedrag van je tweelingziel nooit zulke heftige emoties bij je oproepen. Het helen van het innerlijk kind is daarom een belangrijk onderdeel bij het leren van onvoorwaardelijke zelfliefde voor veel tweelingzielen.

(>> Wil jij graag adviezen ontvangen hoe je meer innerlijke rust op je tweelingziel pad kunt ervaren, klik dan hier.)

Als jij je gelukkig en compleet voelt, dan zou je in reactie op het ontwijkende gedrag wellicht veel meer begrip en compassie op kunnen brengen voor jouw tweelingziel, die waarschijnlijk zelf meer ruimte nodig heeft en zelf onmacht voelt, omdat deze niet goed weet hoe met alle emoties om te gaan. Dan zou je dus in staat zijn om het gespiegelde bij de ander te laten en het niet eigen te maken.

Het is dus belangrijk om elke keer wanneer je door het gedrag van de ander geraakt wordt, te gaan onderzoeken wat het is dat er in jou zelf geraakt wordt. Je kunt natuurlijk met je vinger gaan wijzen naar de ander en in een slachtofferrol kruipen waardoor je geen controle meer over je eigen leven en gevoelens hebt, maar dat zal je niet verder helpen. Als je getriggerd wordt en er zijn heftige emoties naar boven gekomen, dan mag je daar zelf mee aan de slag gaan. Dat is waar de verandering mogelijk is. Een ander kun je helaas niet veranderen…

Als het oude pijn is dat getriggerd wordt, en je ontdekt waar deze pijn mee te maken heeft, dan kun je deze pijn gaan helen. Erkenning, acceptatie en doorvoelen van de emotie is vaak al voldoende. Sommige pijnstukken hebben uiteraard langer de tijd nodig om geheeld te kunnen worden.

Misschien vraag je je nu af of jij jouw tweelingziel ook spiegelt. Ja, natuurlijk is het antwoord. Om een voorbeeld te geven. Jij bent als vrouw wellicht de bewustere tweelingziel en je bent hard aan het groeien. Je voelt je meer in je kracht komen en gaat steeds beter je grenzen stellen. Grenzen stellen is voor veel tweelingzielen met overwegend vrouwelijke energie een belangrijk thema.

Maar waar sommige tweelingzielen nog niet bij stilstaan, is dat ze vanuit deze nieuw hervonden kracht soms te fel uit kunnen halen en op hun strepen gaan staan. Ze vertellen precies wat ze van het gedrag van hun tweelingziel vinden en tolereren het niet meer.

Wat er dan geraakt kan worden bij de andere tweelingziel is de oude pijn van het ‘zich niet goed genoeg voelen en tekort schieten’. Deze pijn heeft niet altijd alleen maar met zijn/haar jeugd te maken, maar kan zelfs met eerdere levens waarin de man bijvoorbeeld op jacht ging of ten strijde moest gaan in de oorlog te maken hebben. Daarmee verliet de man het gezin en voelde zich doorgaans schuldig over het niet aanwezig zijn. Schuldgevoel speelt bij veel tweelingzielen met overwegend mannelijke energie ook een grote rol. Doordat deze pijn getriggerd wordt, kan het dus zijn dat hij/zij juist nog meer afstand gaat nemen.

Je kunt ervan uitgaan dat als er afstand is tussen jou en je tweelingziel, dat daar altijd een reden voor is en dat er blijkbaar ruimte nodig is om een en ander te verwerken en persoonlijk te groeien. Geduld, vertrouwen en compassie zijn essentieel voor alle tweelingzielen. Jij bent niet de enige die het soms moeilijk heeft. Het spiegelen gebeurt altijd bij beide tweelingzielen en is onderdeel van de rol die je aangenomen hebt om hier op aarde uit te spelen.

Als je vanuit een hoger perspectief kunt kijken en gaat beseffen dat er op aarde dus een rol door jullie beide gespeeld wordt om elkaar te helpen bij jullie persoonlijke en spirituele groei, dan kun je misschien meer begripvol naar je tweelingziel zijn. Wie weet kun je dan zelfs dankbaarheid voelen. Want zonder deze ‘spiegel’lessen zou je nooit zo hard groeien. Ik begrijp dat je het nu misschien nog niet zo kunt voelen, maar achteraf zullen de puzzelstukjes op hun plaats vallen en zal je gaan begrijpen waar het allemaal goed voor is; dat alles wat je meemaakt een hoger doel dient.

Om je te steunen heb ik twee mooie kaarten voor je getrokken met de volgende boodschappen.

Uit het deck ‘Het Pad van de Liefde’:

Een moment van vreugde

Wat we voelen en uitdrukken, welke keuzes we op een zeker moment maken, is onze offergave aan de goddelijke, kosmische baarmoeder. Het ontkiemt en wordt naar ons teruggekaatst als een openbaring in deze materiële werkelijkheid. Kun je ervoor kiezen om je hart te bedaren, om het open te laten staan voor licht en leven? Zelfs al is het maar voor heel even? Stel dat je je te midden van de duisternis of diepe ellende bevindt, kun je dan de vreugde van het bestaan daaronder vinden, al is het maar voor heel even? Het is een hobbelige weg, dit leven. Elke keer dat je je armen spreidt met een ‘JA!’, antwoordt het universum overeenkomstig.

Deze kaart stuurt je een boodschap. Vertrouw er op dit ogenblik op dat er jou een vreugde wacht die je kunt voelen en vinden, hoe ongelooflijk dat nu ook lijkt. Laat je toewijding aan de schijnbare problemen om je heen zo veel mogelijk los en je zult jezelf toestaan om het Goddelijke te laten overnemen en te laten uitzoeken wat er hier moet gebeuren. Er is altijd hulp die op je uitnodiging wacht. Waarom deze niet toelaten en daarbij ook de vreugde? Je krijgt goddelijke steun aangeboden om een minder beschermd bestaan te leiden, om jezelf een beetje of juist veel te onthechten en je ware aard – die vreugde is – naar het oppervlak te laten borrelen zonder enige betekenis dan gewoon omdat deze leeft.

Uit het deck ‘Het Orakel van de Eenhoorns’:

Medeleven

Wees mild voor jezelf. Vergiffenis maakt je vrij. Zie het licht in jezelf en in anderen.

Jij bent een oude ziel die al veel levens geleefd heeft en veel ervaringen opgedaan heeft. Bij elke incarnatie leer je meer en in elk leven doe je weer je best. Het is gemakkelijk om rond te kijken, jezelf met anderen te vergelijken en het gevoel te krijgen dat je niet goed genoeg bent of niet ver genoeg gekomen bent.

Je leven is geen wedstrijd. Het is een persoonlijke reis van je ziel die jij in je eigen tempo en op je eigen manier maakt. Wees dus alsjeblieft mild voor jezelf: Zie jezelf door de ogen van het Goddelijke, als een perfect en waardevol wezen, en weet dat je onvoorwaardelijke liefde krijgt, wat je ook gezegd of gedaan hebt. Bevrijd jezelf uit de gevangenis van de schuld, de schaamte en het gevoel van minderwaardigheid waarin je jezelf opgesloten hebt, door jezelf te vergeven.

Wees je bewust van de kritische stem in je hoofd en vervang die oordelen door liefdevolle gedachten. Hierdoor zul je in staat zijn tot hogere energieën, lichtere emoties en een groter vermogen om te ontvangen. Datzelfde geldt ook voor de andere mensen in je leven.

Wees bereid om alle wrok los te laten en besef dat je alleen jezelf vergiftigt als je een schuldige blijft zoeken. Zoek het licht in iedereen en weet dat de anderen ook hun best doen. Laat golven van goddelijk medeleven uit je hart komen en overspoel daarmee de wereld om je heen. Er gebeuren wonderen als je je leven op deze liefde baseert en als je het goede ziet in iedereen en alles.

Liefdevolle groet,

Mariska

>> Wil jij weten hoe je beter met alle uitdagingen op jouw tweelingziel pad om kunt gaan en de eventuele energetische blokkades ontdekken binnen jouw connectie? Wil je meer inzicht in jouw situatie? Dan kan ik je daarbij helpen en je vooral leren vertrouwen op je eigen intuïtie zodat je meer innerlijke rust kunt gaan ervaren.

Tijdens een sessie ontvang je een uitgebreide kaartlegging, adviezen, mag je uiteraard jouw vragen aan mij stellen en zal ik je tips voor zelfheling geven. Investering in jezelf hiervoor is € 133,-. Voor koppels is de investering € 166,-. (Betaling in 2 termijnen is mogelijk!)

Een sessie kun je aanvragen door onderstaand contactformulier in te vullen:

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: