Tweelingzielen: wat is echt?

Nadat je je tweelingziel in een ander mens herkend hebt, komt er een heftig groei- en helingsproces op gang. Hoe jij dit ervaart, kan anders zijn dan bij anderen.
De één noemt het trouwens een tweelingziel, een ander een zielsverwant en weer een ander een tweelingstraal of -vlam.
 
Het gaat er in mijn beleving niet om hoe je het noemt, maar om wat je ervaart en wat je ervan mag leren. Want een ander bepaalt niet voor jou wat de aard van jouw connectie is en hoe het heet. Jij voelt diep van binnen wat de bedoeling van deze connectie is.
Veel mensen vragen: ‘Hoe weet ik of dit mijn tweelingziel is? Hoe herken ik een tweelingziel?’. Wanneer je deze vragen stelt, dan kun je je afvragen of je hier met een tweelingziel te maken hebt. Vaak is het zo dat wanneer je jouw tweelingziel ontmoet hebt je vervolgens herhaaldelijk met het thema op internet of in boeken geconfronteerd wordt. Puzzelstukjes in elkaar lijken te vallen door wat je erover leest, je merkt allerlei signalen op die voorbij komen en een diep innerlijk weten bevestigt de aard van de connectie.
Mijn ervaring is dat naarmate we te veel buiten ons zelf naar bevestiging zoeken, dat de verwarring steeds groter wordt. Elk mens heeft een andere perceptie en neemt dus op een eigen manier waar. Zoveel mensen dat er zijn, zoveel verhalen zijn er. En als je te veel hecht aan het verhaal van een ander, dan kan de verwarring toeslaan, want het verhaal van een ander is niet jouw verhaal. Ook meningen en reacties van derden over hoe jij jouw connectie ervaart, kunnen je van jouw pad afbrengen.

Sinds dat ik zelf mijn tweelingziel in een ander mens herkend heb in 2015 heb ik regelmatig getwijfeld. Ik zocht naar antwoorden buiten mezelf en raakte daardoor in verwarring. Wat ik de afgelopen jaren vooral geleerd heb is, ondanks wat anderen zeggen, te vertrouwen op mijn eigen intuïtie, mijn innerlijke wijsheid.

Voor mijn gevoel zijn alle mensen die zichzelf als tweelingziel ervaren, oude zielen. Dat betekent dus dat jij als oude ziel vele malen geïncarneerd bent in een fysiek wezen. Hier op aarde, maar ook in andere sterrenstelsels. En als oude ziel beschik je over veel innerlijke wijsheid, wijsheid die in jou als ziel opgeslagen zit.

Hoe krijg je toegang tot deze innerlijke wijsheid? Juist door de ontmoeting met een tweelingziel lijkt het alsof er een schatkist aan wijsheid geopend wordt. Misschien voel jij het ook, maar durf je er nog niet op te vertrouwen. Het kan zijn dat anderen niet begrijpen waar je het over hebt wanneer je jouw zielswijsheid deelt. Het kan zijn dat anderen nooit van tweelingzielen gehoord hebben, simpelweg omdat zij deze spiegel zelf niet ervaren.

Want dat is het vooral, jouw tweelingziel is als een bijzondere spiegel. En daarom is het zo enorm confronterend. Je ziet niet alleen de leuke delen van jezelf terug in de spiegel, maar je ziet ook de schaduwkanten en voelt dat er daarmee diepere pijnstukken aangeraakt worden. Alles voor een hoger doel uiteraard!

En wat is dat hogere doel dan? Vaak heeft het te maken met groeien in eigenwaarde en eigenliefde door het helen van oude pijnstukken. Het kan zijn dat er negativiteit in de connectie voelbaar is door karma vanuit andere levens die je met jouw tweelingziel gedeeld hebt. Ook kunnen derden invloed hebben op jouw connectie, doordat je of zelf nog in een relatie met een niet-tweelingziel zit of doordat jouw tweelingziel in een andere relatie zit.

Wat ik gemerkt heb tijdens de sessies die ik mocht doen met tweelingzielen, is dat de meesten een levensdoel hebben dat te maken heeft met anderen helpen, met bewustwording, energetische heling, onderwijzen, coachen, begeleiden, enz.

Voel jij dat jij als tweelingziel ook dienstbaar mag zijn op aarde? Diep van binnen heb ik het gevoel dat ik ook mag bijdragen aan de groei in bewustzijn bij anderen. En uiteraard helpt mijn eigen groei in bewustwording daar zeker bij! Door mijn eigen ervaringen kan ik anderen beter begrijpen en aanvoelen. Door mijn eigen ervaringen kan ik anderen veel meer inspireren en beter begeleiden daar waar zij meer inzichtinnerlijke rust en acceptatie willen.

Het tweelingziel pad gaat meestal niet over rozen. Het is geen romantisch gebeuren met alleen als doel om samen te komen in een liefdesrelatie. Sterker nog, velen twijfelen of samenkomen in een relatie überhaupt de bedoeling is. Wat de bedoeling is, kun jij alleen voelen in jouw hart. Want in jouw hart kun je contact maken met jouw innerlijke wijsheid. Daar bevindt zich het enige betrouwbare kompas die je hebt op dit pad!

Natuurlijk kan een ander helpen om je meer inzicht te krijgen en je begeleiden naar innerlijke rust en vertrouwen. Maar een ander kan nooit voor jou bepalen wat je moet doen en aangeven wat precies de bedoeling is van jouw tweelingziel reis. Vertrouw dus vooral op de innerlijke leiding die in jou aanwezig is.

Soms krijg ik de vraag of je ook meerdere tweelingzielen kunt hebben? Tja, dat is toch iets dat jij zelf kunt beantwoorden en afhankelijk is van jouw eigen waarneming en overtuiging. De één is ervan overtuigd dat je maar één tweelingziel kunt hebben en weer anderen ervaren er meerdere.

In mijn beleving zijn we in de kern allemaal één, onderdeel van de Bron/God/Spirit (welke naam je er zelf aan wilt geven…) en zijn we allemaal belichaming van deze Bron/God/Spirit. Dat betekent dus dat elk mens een goddelijk wezen is en goddelijkheid belichaamt. En omdat we allemaal goddelijk zijn, kunnen we vanuit onszelf altijd de verbinding maken met de Bron/God/Spirit, omdat deze in elk van ons aanwezig is. Dat is wat ik geloof.

Als je ervan uitgaat dat er meerdere dimensies zijn en meerdere lagen van bewustzijn, dan kan het volgens mij zo zijn dat er op zielsniveau groepen ontstaan zijn, zielengroepen, en vervolgens zielenfamilies en van daaruit nog meer afsplitsingen. Hoe verder de afsplitsing des te hechter zal de verwantschap voelen met diegene die dus dezelfde zielsenergie deelt als jij. Dan kan het dus zijn dat je dit bij meerdere mensen als zodanig ervaart. Maar goed, bewijzen kan ik niets uiteraard 😉 Je kunt alleen voor jezelf voelen of deze informatie bij je resoneert, of het voor jouw gevoel klopt.

Wat ik al eerder zei, de vraag is waarschijnlijk niet zozeer hoe je zo’n zielsverwantschap mag noemen, maar eerder wat je er mee mag en wat dus het hogere doel is. Daar gaat het uiteindelijk om. Je krijgt iets in jouw werkelijkheid geprojecteerd, er wordt iets aan jou gespiegeld en daar mag je wat mee. Maar het kan voorkomen dat wanneer je er voor weg wilt lopen en wanneer vluchten niet de bedoeling is, dat het pad dat je bewandelt juist veel zwaarder wordt.

Uiteindelijk zal je toch in lijn mogen komen met wat de bedoeling is voor jou, wat jij als ziel voorafgaand aan deze incarnatie bedacht hebt (jouw zielenplan of zielsblauwdruk). Daar waar weerstand is, zullen de dingen alleen maar moeilijker gaan. Persoonlijk heb ik ervaren dat terug in vertrouwen en meer in overgave gaan me vaak veel meer innerlijke rust geven. En dat ik waar ik geen controle over heb, los mag laten. En dat loslaten vindt het ego meestal niet zo leuk, want mensen willen doorgaans graag de controle hebben.

In de aardse situatie met een tweelingziel kun je van alles ervaren. Van intense hoogtepunten tot immense dieptepunten. Het kan een achtbaanrit lijken, maar kijk en voel hoe ver je gekomen bent en persoonlijk en spiritueel gegroeid bent. Alles wat jij in jezelf heelt, heel je voor het collectief. Niet alleen voor jezelf en voor jouw tweelingziel, maar echt voor iedereen. Want een mens dat zich heel en compleet voelt, zal nooit de behoefte voelen een ander pijn te doen. Een mens dat gelukkig is, kan liefde delen met anderen. Dat klinkt als een utopie, maar ik geloof nog steeds in dat je de wereld kunt verbeteren door bij jezelf te beginnen.

Hoe mooi, heftig en leerzaam dit pad ook is, blijf vooral voelen wat jij nodig hebt. Er wordt veel geschreven over tweelingzielen en dat het ideaal is wanneer we nooit iets van een ander nodig hebben, maar vergeet niet dat je ook gewoon mens bent! Jij hebt als ziel gekozen om mens te worden. Mensen zijn doorgaans niet gemaakt om alleen te leven, maar voelen zich gelukkiger wanneer ze vrienden, familie en anderen om zich heen hebben. Vroeger was het heel normaal dat mensen zich meer in gemeenschappen en communes begaven. Een kind werd zelfs door een heel dorp opgevoed.

Het lijkt tegenwoordig bijna wel taboe wanneer je een ander mens ‘nodig hebt’. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je je afhankelijk moet maken van een ander, maar het is heel menselijk om in verbinding met anderen te willen zijn. Dat is zelfs een basisbehoefte. Een baby gaat zelfs dood wanneer het langere tijd niet geknuffeld wordt. Dat zegt toch genoeg…

Dus het verlangen naar een tweelingziel is in mijn beleving ook heel normaal. Je deelt immers dezelfde zielsenergie. Alleen wanneer je je niet van een eventueel ongezonde dynamiek tussen jou en jouw tweelingziel kunt losmaken, dan kan het zijn dat je van je-zelf verwijderd raakt. In dat geval mag je jezelf van die ongezonde situatie onthechten. Dat wil niet zeggen dat de liefde die je voelt ineens moet verdwijnen. Het betekent dat je niet meer aan een bepaalde uitkomst vasthoudt.

Daarbij mag je wellicht jouw focus verleggen en andere mogelijkheden gaan zien, voelen wat het hogere doel is van de huidige situatie, en doen wat jou op dit moment vreugde geeft en ook vooral de verbinding met anderen aangaan. Liefde is natuurlijk overal. Niet alleen in jezelf of jouw tweelingziel.

Gescheiden zijn van een tweelingziel kan erg pijn doen, maar het afgescheiden voelen is vanuit een hoger perspectief slechts een illusie. Op zielsniveau is de liefde altijd daar. We zijn uiteindelijk allemaal één, dus binnen elke connectie kun je verbinding maken. Doordat je steeds meer gaat herinneren wie je in de kern bent, zal je ook meer gelijkgestemden gaan aantrekken.

Als mens mag je voelen wat jij op aards niveau nodig hebt zodat je dit voor jezelf kunt gaan invullen.

***

Uit de ‘Twin Flames 11:11 Oracle Card App’ van Cassady Cayne:

Kijk voorbij de illusie – er is meer aan de hand dan in de fysieke realiteit zichtbaar is

Dingen zijn niet zoals ze nu aan de oppervlakte lijken. Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan jij je nog niet volledig bewust bent.

De realiteit is meer dan wat je met jouw menselijke zintuigen kunt zien, aanraken en horen. De menselijke wereld zit vol met geloofsovertuigingen en ‘overeengekomen verhalen’ die je kijk op de situatie beïnvloeden. In spirituele waarheid is alleen liefde en eenheid echt!

Maak jezelf los van wat er lijkt te gebeuren in je ‘uiterlijke’ situatie. Sta jezelf toe te ontspannen in het weten dat er een diepere waarheid is – en deze duidelijk zal worden. Laat de eeuwige wijsheid en wat je hoogste doel dient zich aan je tonen. Weet dat wat er aan de oppervlakte speelt nooit het volledige verhaal vertelt.

Wanneer je deze kaart ontvangt, kan het ook betekenen dat je informatie hebt opgevraagd die niet waarheidsgetrouw is. Je weet waarschijnlijk al wat deze informatie betreft. Vraag jouw team van gidsen en de lichtwereld om je de waarheid te brengen. Ga en voel dieper om de echte betekenis van wat er nu gebeurt te begrijpen

Een andere indicatie wanneer je deze kaart ontvangt, kan zijn dat je geen drastische beslissingen hoeft te nemen op basis van wat er aan de hand lijkt te zijn – omdat er meer achter het verhaal zit dan wat je nu kan zien. En dit kan op een positief niveau zijn! Dingen kunnen veel beter gaan dan wat je denkt op basis van de huidige situatie in je fysieke realiteit.

***

Je hebt altijd een keuze in hoe je verder wilt op dit pad en een keuze in hoe je omgaat met een bepaalde situatie. Uiteraard heb je geen invloed op de keuze van een ander en daar is waar je meer in overgave mag gaan en je mag onthechten van de situatie.

Voel vooral of de keuzes die je maakt je dichter brengen bij daar waar jij graag wilt zijn. Voel of dat een keuze licht of zwaar voelt, want vaak geeft een keuze die erg zwaar voelt al aan dat het niet een keuze vanuit je hart is en deze je waarschijnlijk niet daar brengt waar je graag wilt zijn.

Besef dat geen keuze maken ook een keuze op zich is! Soms is het slechts nodig om erop te vertrouwen dat het met de tijd duidelijk zal worden wat je mag doen en/of welke keuze je mag maken in jouw leven of binnen een bepaalde situatie.

>> Wil jij bewuster worden en meer inzicht krijgen in wat er energetisch meespeelt binnen jouw tweelingziel connectie? Wil je weten hoe jij jezelf kunt helen en meer in je kracht kunt komen? Neem dan vrijblijvend contact met me op via onderstaand contactformulier of vraag direct een Tweelingziel Sessie** aan.

** Tijdens een Tweelingziel Sessie van ontvang je o.a. een uitgebreide kaartlegging met vele inzichten, adviezen, mag je uiteraard al jouw vragen aan mij stellen en zal ik je tips voor zelfheling geven.

Investering in jezelf hiervoor is voor een uur € 88,-, voor anderhalf tot twee uur € 133,-.

Voor koppels is de investering € 166,-. (Betaling in 2 termijnen mogelijk!)

Een sessie is ook mogelijk via Skype, Messenger of FaceTime<<

Interesse? Vul dan onderstaand contactformulier in:

Leave a Reply 2 comments

Rita De Pesseroey - 11 december 2019 Reply

Ik keek al een hele tijd uit naar jou, Mariska; ik zocht Facbook af en ook op mijn GSM ik werd er rusteloos van. Wat was ik blij dat ik vandaag iets vond en veel ,dank u. Voor mij is het echt een achtbaan, voor hem , soms gelooft hij er in. Wij wonen ver van elkaar ,hij in Spanje en ik in Belgie ,het is nu bijna een jaar dat wij elkaar kennen, er is al meerdere keren gesproken van ontmoeten ,telkens komt er iets tussen. Pas na een tijdje begon ik er aan te denken en ik was ook niet verliefd maar de schrik dat wij geen contact meer zouden hebben was zeer groot en ook hij wilde blijven schrijven en sprak eerst van liefde. Wij hadden dikwijls ruzie (nu minder) en dan stopte ik met schrijven, eigenlijk was ik het altijd die stopte omdat hij mij woest maakte, ik heb al veel verdriet gehad en hij is ook zeer gevoelig;vroeger is mij gezegd , dat ik bij een ruzie ,in een vorig leven onder een trein de dood vond, geen moord ,een ongeluk. Rita

    mpados - 11 december 2019 Reply

    Lieve Rita, dank je voor het delen van je verhaal! Wat een intense achtbaan voor jullie.
    Ik wens je veel kracht en liefde op dit pad!

    Warme groet,
    Mariska

Leave a Reply: